• Bez kategorii
  • 0

Wypadek samochodowy / drogowy

Wypadek drogowy

 Wypadek_drogowy_Kolizja_autem

Konsekwencje wypadków drogowych

Wypadek drogowy, bez względu na to, czy wydarzył się w kraju czy za granicą, powoduje z reguły szkody materialne w postaci uszkodzenia lub zniszczenia pojazdów biorących w nim udział. Za szkody materialne, które powstały w niezawinionym przez nas wypadku drogowym należy nam się odszkodowanie, które winno być wypłacone z polisy OC sprawcy zdarzenia. Większość wypadków drogowych poza szkodami materialnymi może jednak powodować również szkody osobowe (cielesne), które ponoszą ich uczestnicy.

Co zrobić, gdy zdarzy się wypadek drogowy?

Jeśli doszło do wypadku drogowego, w którym braliśmy udział, w pierwszej kolejności powinniśmy zatrzymać pojazd i upewnić się, że nikomu nic się nie stało, a w razie konieczności, jeśli doszło do obrażeń cielesnych, należy udzielić niezbędnej pomocy osobom poszkodowanym, np. wezwać karetkę pogotowia, wykonać resuscytację, itp.  Jeśli nie ma ofiar śmiertelnych lub osób rannych można spróbować usunąć pojazd z jezdni na pobocze lub zabezpieczyć miejsce wypadku / kolizji. Jeśli są ofiary lub ranni powinno się pozostawić wszystko w niezmienionym stanie aż do przyjazdu Policji.

Po wypadku drogowym istotnym dla poszkodowanego jest również możliwie jak najszybsze wezwanie na miejsce zdarzenia Policji i zanotowanie numeru rejestracyjnego współuczestnika wypadku oraz marki jego pojazdu i danych osobowych kierowcy, który ma prawo podać nam swoje nazwisko, adres, nazwę firmy, w której samochód jest ubezpieczony i numer polisy OC. Jeśli istnieją świadkowie zdarzenia warto zanotować także ich dane osobowe i adresy – ich zeznania mogą okazać się pomocne przy ustalaniu sprawcy wypadku drogowego.

W przypadku kolizji tj. zdarzeń drogowych, w których nie ma osób rannych i nie doszło do szkód cielesnych nie jest konieczne wzywanie Policji, można spisać jedynie oświadczenie stron o zdarzeniu drogowym. Niemniej jednak wezwanie Policji na miejsce kolizji jest zawsze  bezpieczniejsze i może być istotne w procedurze likwidacji szkody.

Wycena szkody powypadkowej

Za niezawiniony wypadek drogowy, w którym ponieśliśmy szkody materialne (i cielesne) należy nam się odszkodowanie od sprawcy zdarzenia. Odszkodowanie zwyczajowo wypłacane jest z polisy OC sprawcy wypadku drogowego. Aby móc ubiegać się o odszkodowanie konieczna jest jednak wycena wartości szkody komunikacyjnej wykonana przez rzeczoznawcę samochodowego. Osoba poszkodowana może powierzyć wycenę szkody po wypadku drogowym rzeczoznawcy przysłanemu przez ubezpieczyciela, jednak dużo korzystniejszym i rozsądniejszym może okazać się skorzystanie z usług niezależnego rzeczoznawcy techniki samochodowej.

Mając na uwadze skłonność towarzystw ubezpieczeniowych do zaniżania wartości należnych odszkodowań powypadkowych i chcąc uniknąć niezadowolenia w wyceny szkód sporządzonej przez ubezpieczyciela można we własnym zakresie zlecić wykonanie niezależnej opinii technicznej np. przez rzeczoznawcę ze Stowarzyszenia MOTOEXPERT.  Niezależna wycena szkody powstałej w wypadku drogowym może pomóc w ustaleniu realnego zakresu i wartości szkód oraz w uzyskaniu właściwej kwoty należnego odszkodowania. Niejednokrotnie dzięki niezależnej wycenie szkody powypadkowej osoby poszkodowane otrzymują znacznie wyższą kwotę odszkodowania niż kwota wskazana przez ubezpieczyciela.

 MOTOEXPERT – Zadzwoń! +49 911 9646 455

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *