Zagraniczna szkoda drogowa (Niemcy, Szwajcaria, Austria)

Polak poszkodowany w wypadku, który ma miejsce za granicą (Niemcy, Austria, Szwajcaria) ma dwie możliwości działania – zgłosić szkodę po powrocie do Polski swojemu towarzystwu ubezpieczeniowemu albo reprezentantowi towarzystwa zagranicznego ustanowionego w Polsce. Jednak zarówno w jednej, jak i w drugiej sytuacji cała procedura likwidacji może być przedłużana. Nie jest to korzystne dla poszkodowanego, zwłaszcza gdy zgłasza szkodę swojemu zakładowi ubezpieczeń, bo polskie towarzystwa często nie są zainteresowane likwidacją szkody zza granicy. Często kończy się to tak, że dane towarzystwo, pomimo obowiązku zajęcia się szkodą, przekazuje całą sprawę zaistniałej szkody do reprezentanta. Wtedy poszkodowanemu nie pozostaje nic innego jak zgłoszenie szkody reprezentantowi w Polsce.

Reprezentantem zagranicznego towarzystwa do spraw roszczeń w Polsce jest polskie towarzystwo ubezpieczeniowe i to za jego pośrednictwem poszkodowany zgłasza szkodę drogową zagranicznemu ubezpieczycielowi sprawcy szkody drogowej. Jednak w takiej sytuacji procedura likwidacji trwa długo i sprawia poszkodowanemu wiele problemów, bo decyzje dotyczące odszkodowania powypadkowego podejmuje zagraniczny zakład ubezpieczeń, a nie reprezentant z Polski. Lepszym rozwiązaniem jest zgłoszenie zagranicznej szkody komunikacyjnej bezpośrednio za granicą (Niemcy, Austria, Szwajcaria) w towarzystwie ubezpieczeniowym sprawcy zdarzenia drogowego, ponieważ jest to gwarancją krótszego oczekiwania na należne odszkodowanie powypadkowe oraz na szybszy proces likwidacji szkody po wypadku drogowym. Warto powierzyć rozwiązanie sprawy rzeczoznawcom samochodowym z MOTOEXPERT i zagranicznym adwokatom, którzy zajmują się szkodami komunikacyjnymi na terenie Niemiec, Austrii lub Szwajcarii.

Doświadczeni rzeczoznawcy z MOTOEXPERT zajmują się wykonywaniem opinii technicznych, które są podstawą do wypłacenia odszkodowania. Skorzystanie z ich usług bardzo skraca czas oczekiwania na należne odszkodowanie. Poszkodowany ma też możliwość skorzystania z usług niemieckiego adwokata, a koszty tych usług pokrywa ubezpieczyciel sprawcy wypadku. Dzięki temu osoba poszkodowana uniknie wielu niepotrzebnych problemów oraz wielu stresujących sytuacji. Korzystając z usług MOTOEXPERT, osoba poszkodowana może otrzymać opinię techniczną, w której opisany jest dokładny zakres szkody i  jej wartość. Poszkodowany nie płaci za usługi rzeczoznawców MOTOEXPERT, jeśli podpisze cesję wierzytelności – wówczas koszty ponosi zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *